Informations- och planeringsmöte

Välkomna till ett info- och planeringsmöte på Klarälvdalens Folkhögskola den 5 maj kl. 17:30.

 På agendan:   

● Planering inför föreningens två betessläpp, den 25 maj i Edebäck samt den 1 juni i Strandås.

 ● Samråd och planering avseende betesdjuren i ”Värnäshagen”.

● Övrig information och framtida aktiviteter.

Välkomna!
Vi bjuder på fika, hälsningar styrelsen.