Mingel och givande disskussioner om kött i Värmland

 

 

nätverksträff2Seminariet den 19 maj om köttproduktion, betesdjur och biologisk mångfald, blev en fullträff!

Det blev mångas perspektivs som deltagarna fick ta del av denna dag. Dagen genomfördes av LRF Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Värmlands nötköttsproducenter, Hushållningssälskapet och Landsbygdsnätverket. Utövnätverksträff1er dessa var det ytterligare talare och åhörare som deltog, lyssnade och hade givande disskussioner.

Här kan du läsa programmet och innehållet för dagen.