Föreningen Friskt Bete är en förening som tror på bygden och framtiden. Däremot är vi säkra på att vi måste vara med och påverka den i rätt riktning. Med lokal matproduktion och betesdjur följer vackra landskap, arbetstillfällen och sund mat. Föreningens medlemmar har alla ett hjärta i dalen. Ortsbor, lantbrukare, markägare, krögare, turistföretagare, naturvårdare, lanthandlare, besökare – anknytning är oviktig, det är förmågan att se värdet i ett helhetsperspektiv som förenar oss.

EU_grund  leader+farg