Djuren

Djuren i föreningen Friskt Bete lever ett så naturligt liv som möjligt. De skapar ett öppet och levande kulturlandskap både under sitt långa sommarbete och även under vintern då deras foder så långt som möjligt kommer från området. Djuren och vi ingår i en soldriven livsmedelskedja där solljus omvandlas till protein och energi.

Vi har tydliga regler kring vår djurhållning och det kött som produceras kommer endast från djur födda och uppfödda i norra Värmland och har levt minst en hel betessäsong på den egna gården eller annan gård i norra Värmland, ansluten till föreningen.