Kontakt

Du når oss per mail: info@frisktbete.se

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Ordförande: Emma Lagerkvist 073-0347567

Sekreterare: Olov Henriksson, 073-2712236

Kassör: Roger Sätherberg, 070-2041274