Människorna

Utifrån människans perspektiv ser vi arbetstillfällen; från lantbruket och alla dess arbetsmoment till de näringar som gynnas av det vackra, öppna landskapet och en ursprungsmärkt kvalitetsråvara.

Befintliga aktörer kan växa och allt fler kan komma till; lantbrukare, mathantverkare, turistföretagare, krögare och lanthandlare. Det är arbetstillfällen som växer, för dig mig och våra barn.

För dalens gäster och turismnäring är öppna landskap ett dragplåster och lokal mat ett unik upplevelse för bygden. Med tiden även en reseanledning.

En stor vinst för oss alla är lokalt producerad mat där vi ges full insyn, en trygghet som borde vara självklar men idag är få förunnat.

I en framtid kan det också bli en resurs för ortens skolor och äldreboende  m.m. Både i form av välmående, hälsosam mat och barnens delaktighet i bygden som en del av undervisningen. Vi ser också att det lokala jordbruket kan bli en arena för grön omsorg. Där människor, i behov av det, kan ges utrymme för rehabilitering eller en förberedande praktik.

Vi ser betesdjurens och den lokala matproduktionens  värde i sin helhets och i en bygd som vår är jordbruket och de möjligheter som följer med det en viktig byggkloss för samhällsfunktioner som barnomsorg, skola, äldrevård, bank, post med mera.