Handla

Beställ närproducerat kött

Boka/beställ direkt hos din producent/leverantör

Järphedens Lant & Skog, Likenäs, Telefon: 0564-40177 (Ann-Sofie & Roger Sätherberg)

Katrin Gården, Ekshärad, Telefon: 0563-40102 (Laila & Per-Håkan Häll)

Nötlådan: 1/6 djur, ca: 30 kg.  – 160 kr/kg

Lammlåda: Helt djur, ca 20 kg  – 125 kr/kg

Köttet säljs, i första hand, till föreningens medlemmar efter den enkla regeln: Först till kvarn!

Lådornas innehåll

Lådorna innehåller både ädlare delar och köttfärs ( drygt hälften ) – allt smidigt styckat, putsat, märkt och vakuumförpackat. Självklart är lådan ursprungsmärkt med vilket djur och från vilken gård!

Beteskött från ditt Värmland

Djuren är uppvuxna i dalgången och styckas lokalt i Värmland, på Kils slakteri.

Friskt Bete producerar kött av en kvalitet som vi kallar beteskött, en köttkvalitet som kommer från djur som får leva ett så naturligt liv som möjligt. Djurens föda utgörs till största delen av gräs och örter. Betet kan utgöras av naturliga betesmarker, skogsbeten, permanent vall på åker eller vallbete efter skörd, den skörden sparas i form av ensilage och hö till vinterns behov.

Alla djur som slaktas har levt minst en hel betessäsong på den egna gården. Vi tillåter dock köp mellan gårdar i norra Värmland, anslutna till föreningen.

Köttet från våra djur får hänga för att mogna ordentligt. Det ger ett mört och smakrikt kött. Köttet styckas, putsas, och märks med innehållet. Märkningen informerar om från vilken gård köttet kommer ifrån, typ av djur samt ålder.

Som kund vill vi ha ditt fulla förtroende och du har självklart full insyn i hela verksamheten och är välkommen att besöka våra gårdar. Läs mer under ”besök våra gårdar”. Icke medlemmar kan köpa i andra hand.

Leverans

Köttet i lådorna levereras i en obruten kylkedja direkt till Dig som kund.
Kyltransporten utföres av Richard Hälls Entreprenad AB
mail: katringarden@telia.com  mobil: 070-322 48 96
Du kan också kontakta den Gård som du vill ha köttet ifrån direkt, för att förenkla planeringen för leverans.